Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2017

krukowate

March 09 2017

krukowate
I also like to live dangerously.
Reposted fromstrumienpola strumienpola viarobaczek robaczek
krukowate
krukowate

   
Reposted fromsoSad soSad viadezynwoltura dezynwoltura
krukowate
Na świecie zamieszkanym przez ponad sześć miliardów ludzi, 99,999% z nas musi przywyknąć do faktu, że nie jesteśmy nikim szczególnym
krukowate
6481 0fd6
Agnieszka Osiecka

February 24 2017

krukowate
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaIriss Iriss
krukowate
9289 a78c
Reposted frommammut mammut viarobaczek robaczek
krukowate
9914 8cfb
Reposted fromambassadorofdumb ambassadorofdumb viaIriss Iriss
krukowate
Pogardzam wszystkimi i mam wstręt taki do hołoty umysłowej, że rzygam.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz, 132 rocznica urodzin dziś
Reposted fromtrissxx3 trissxx3 viacytaty cytaty
krukowate
3420 2b3f
Reposted fromcalifornia-love california-love viaIriss Iriss
krukowate
4200 ad39 500
Reposted fromDennkost Dennkost viamaczowka maczowka

February 14 2017

krukowate
5450 4de5 500
Reposted fromidzsobie idzsobie viakubalarson kubalarson
krukowate
7871 f1ec
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain

July 10 2015

krukowate
6426 51d2
Reposted fromnot-good-enough not-good-enough
krukowate

July 09 2015

krukowate
Reposted frombluuu bluuu viakobiety kobiety
krukowate
0595 4ebd
Reposted fromTankistD TankistD viadrugs drugs
krukowate
Co za paradoks: nigdy nie miałem mniej powodów do życia, a mimo to nigdy nie pragnąłem go bardziej.
— Jo Nesbø – Łowcy głów
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty

July 08 2015

krukowate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl