Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 29 2017

krukowate
5749 b85f

April 26 2017

krukowate
4435 a61a
Reposted fromsarazation sarazation viaAng3ll Ang3ll

April 24 2017

0174 63db

d7ux:

Breathless (1960)

krukowate
0284 d41e 500
Reposted fromgrobson grobson viarobaczek robaczek
krukowate
3919 a0ad
Potwierdzam.
Reposted fromchlebemzkarbidem chlebemzkarbidem viacytaty cytaty
krukowate
3288 3b78
Reposted fromkrzysk krzysk viadezynwoltura dezynwoltura
krukowate
4554 3bc2 500
Reposted fromazathiana azathiana viaIriss Iriss
krukowate

April 04 2017

krukowate
Sparaliżował mnie fakt, że nie miałem absolutnie powodu, żeby się poruszać w jakimkolwiek kierunku.
— Vonnegut
Reposted fromzimnakaszamanna zimnakaszamanna viamaczowka maczowka
krukowate
3512 c631
Reposted fromkrzysk krzysk viamaczowka maczowka

March 19 2017

krukowate

March 09 2017

krukowate
I also like to live dangerously.
Reposted fromstrumienpola strumienpola viarobaczek robaczek
krukowate
krukowate

   
Reposted fromsoSad soSad viadezynwoltura dezynwoltura
krukowate
Na świecie zamieszkanym przez ponad sześć miliardów ludzi, 99,999% z nas musi przywyknąć do faktu, że nie jesteśmy nikim szczególnym
krukowate
6481 0fd6
Agnieszka Osiecka

February 24 2017

krukowate
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaIriss Iriss
krukowate
9289 a78c
Reposted frommammut mammut viarobaczek robaczek
krukowate
9914 8cfb
Reposted fromambassadorofdumb ambassadorofdumb viaIriss Iriss
krukowate
Pogardzam wszystkimi i mam wstręt taki do hołoty umysłowej, że rzygam.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz, 132 rocznica urodzin dziś
Reposted fromtrissxx3 trissxx3 viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl